درباره پایه پنجم ابتدایی

برخی از دانش آموزان چندان تمایلی به مطالعه نشان نمی دهند یا پس از مقداری مطالعه کتاب درسی

رابه کنار می گذارندوبه سراغ بازی می روند.سوال این است که چرا چنین اتفاقی می افتد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که برای فراگیری هر درس، باید به مبانی و مطالب قبلی آن اشراف و

آگاهی داشت وچون این امر میسّرنشده است،شاگرد درآموختن مطالب بعدی با مشکل مواجه می گردد

مثال خوب برای این مطلب درس ریاضی است،چراکه در ریاضی سلسله مراتب عمودی(ارتباط عمودی) وجود دارد

یعنی شاگرد باید اعداد را بلد باشدتا بتواند جمع وتفریق را یاد بگیردوباید جمع وتفریق رابداندتاضرب

را یاد بگیردوفراگیری ضرب مقدّمه آموختن تقسیم است . پس اگر دانش آموزی به

انجام تمرینات مربوط به تقسیم بپردازد،اماجدول ضرب را فرا نگرفته باشد، قطعا ًنمی تواند تقسیم را

یاد بگیرد.علت اینکه دانش آموزانی به مطالعه دروس سال جاری نمی پردازند یا کمتربه مطالعه تمایل

نشان می دهند ، این است که مقدّمات لازم را فرا نگرفته اند و لذا برای یادگیری مطالب  بعدی دچار

مشکل اند.دانش آموزانی ازاین دست،به هنگام حضوردرکلاس درس  نیز بی مشکل نیستند،زیرا آنها در یادگیری

دروس با همین مسئله مواجه می شوندومطلبی را که معلم در سال جاریدرس می دهد،

مطالب مقدماتی وضروری برای یاداگیری آن را نیاموخته اند.مصداق این امر در سطوح بالاتر ودر دبیرستانها

 می تواند دروس پیش نیاز باشد،که فراگیری یکی

مقدمه فراگیری است.پس اگر شاگردی مطالب قبلی را نیاموخته، در یادگیری ومطالعه مشکل دارد، باید درفرصت های مناسب

به آموختن آن مطالب بپردازدوبه نحو مطلوبی خلاَ موجود را برطرف کند. این امردر ایام تعطیلات طولانی نوروزیادر تابستان

میسر است.زیرادراین ایام فرصتهای مناسبی برای آموختن مطالبی که فرزند به درستی آنها را فرا نگرفته است وجود دارد.

بدین ترتیب با رفع کاستی ها این مانع از سرراه یادگیری فرزند برداشته می شود
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   |