درباره پایه پنجم ابتدایی

فرارسیدن ماه مهر ،ماه مهربان وآغاز سال تحصیلی 94-93برتمامی معلمان

دانش آموزان واولیاء

مبارک باد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/06/30ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

+ نوشته شده در  جمعه 1392/09/22ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/09/12ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

صفر برهر عددی بخش پذیر است

در ریاضیات تقسیم بر صفر تعریف نشده (عدد تقسیم بر صفر =بی نهایت)

هر عددی بر یک بخش پذیر است اما یک بجز خودش بر هیچ عدد صحیحی بخش پذیر نیست.

عدد 2 : عددی بر 2 بخش پذیر است که زوج باشد .

عدد 3 : عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد .

عدد 4 : عددی بر 4 بخش پذیر است که ( 2 برابر دهگان + یکان ) آن عدد بر 4 بخش پذیر باشد .(یا دو رقم سمت راست آن عدد بر 4 بخش پذیر باشد)

عدد 5 : عددی بر 5 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر یا 5 باشد .

عدد 6 : عددی بر 6 بخش پذیر است که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد .

عدد 7 : عددی بر 7 بخش پذیر است که رقم یکان آنرا در 2 ضرب کرده و از بقیه اعداد کم کنیم و با باقیمانده همین عمل را تکرار کنیم ، اگر آخرین باقیمانده بر 7 بخش پذیر بود آن عدد بر 7 بخش پذیر است .

عدد 8 : عددی بر 8 بخش پذیر است که ( 4 برابر صدگان + 3 برابر دهگان + یکان ) آن عدد باید بر 8 بخش پذیر باشد .(یا سه رقم سمت راست آن عدد بر 8 بخش پذیر باشد.)

عدد 9 : عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 9 بخش پذیر باشد .

عدد 10: عددی بر 10 بخش پذیر است که یکان آن صفر باشد .

عدد 11 : عددی بر 11 بخش پذیر است که ارقام عدد را ، یک در میان با هم جمع کنیم و از هم کم کنیم اگر حاصل بر 11 بخش پذیر بود آن عدد بر 11 بخش پذیر است .(یا رقم یکان آن عدد را بر می داریم واز بقیه ارقام کم می کنیم واین کار را آن قدر ادامه می دهیم تا عدد یک رقمی حاصل شود که اگر صفر باشد بر 11 بخش پذیر است.مثال:آیا 605 بر 11 بخش پذیر است؟جواب بلی چون 5 را بر میداریم واز 60 منها می کنیم جواب 55بعد 5 را بر میداریم واز5 منها میکنیم جواب صفرمی شود که گفتیم اگر صفر باشد آن عدد بر 11 بخش پذیر است پس 605 بر11 بخش پذیر است.)

عدد 13 : عددی بر 13 بخش پذیر است که چهار برابر یکان آنرا با بقیه ی اعداد جمع کنیم ، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد

+ نوشته شده در  شنبه 1392/08/25ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

دوستان عزیز از اینکه به علت مشغله بسیار زیاد در چندین هفته گذشته وبلاگمو به روز رسانی

نکرده بودم پوزش می طلبم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/08/09ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | + نوشته شده در  پنجشنبه 1392/08/09ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


آغاز سال تحصیلی جدید


 را به خدمت همکـــــــاران گـــرانقدر ،

دانش آموزان عــــــزیز و اولیای گرامی

 و همه ی خدمت گزاران تعلیم وتربیت کـــشور

عزیزمان تبریـــک عرض

می نمایم.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/07/01ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/03/08ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


نمونه سوال علوم پنجم خرداد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/02/23ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

نمونه سوال ریاضی خرداد.pd...  
توضیح اینکه در سوال 4 گزینه های ب وج به ترتیب (دوسوم) و(سه چهارم) می باشدوهمچنین در سوال 19 زاویه (ک س ر )صحیح است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/15ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

تو از باغ نرگس فریباتری  ****زلبخند خورشید زیباتری

تو آن شعر نابی که حافظ سرود***ولی از غزل هم تو زیباتریهفته معلم را به تمامی معلمان و همکاران عزیز تبریک می گویم

+ نوشته شده در  جمعه 1392/02/13ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

روزی لویی شانزدهم در محوطه ی کاخ خود مشغول قدم زدن بود که سربازی راکنار یک نیمکت در حال نگهبانی دید ؛از او پرسید تو برای چی اینجا قدم میزنی و از چی نگهبانی میدی؟
سرباز دستپاچه جواب داد قربان من را افسر گارد اینجا گذاشته و به من گفته خوب مراقب باشم!
لویی، افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این جاست؟
افسر گفت قربان افسر قبلی نقشه ی قرار گرفتن سربازها سر پستها را به من داده من هم به همان روال کار را ادامه دادم!
مادر لویی که شاهد این صحنه بود او را صدازد وگفت من علت را میدانم، زمانی که تو سه سالت بود این نیمکت را رنگ زده بودند و پدرت به افسر گارد گفت نگهبانی را اینجا بگذارند تا تو روی نیمکت ننشینی و لباست رنگی نشود! و از آن روز 41 سال میگذرد و هنوز روزانه سربازی اینجا قدم میزند!


فلسفه ی عمل تمام شده ولی عمل فاقد منطق هنوز ادامه دارد

+ نوشته شده در  شنبه 1392/01/24ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

فرا رسیدن نوروز باستانی را به همه هموطنان


عزیزتبریک می گویم.امیدوارم سالی پر از


موفقیت داشته باشید.+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/01/07ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


ايجاد انگيزه دركلاس.pdf

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/12/20ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


/**/

 

نام معلم: موسی حمیدی بنابی           نام مدرسه:شهید رجایی وباهنر     نام کلاس:  ابتدایی  تاریخ ارائه درس:91/8/15

 

نام درس: ریاضی پنجم        عنوان موضوع : کسرهای مساوی      تعداد دانش آموز:23 نفر             مدت:50دقیقه

 

الگوی تدریس:تفکر استقرایی                     روش تدریس : پرسش وپاسخ-مکاشفه ای

کاغذ رنگی -  مقوای سفید - طلق شفاف – گچ پاک کن – تخته سیاه

وسایل وموادآموزشی

دانش آموزان با کسرهای مساوی آشنا می شوند

هدفهای کلی درس

دانش آموزان مفهوم کسرهای مساوی را درک می کنند -از شکلهای مختلف برای کسرهای مساوی استفاده می کنند -دانش آموزان می توانند:یک کسر مساوی برای کسر داده بنویسند- بتوانند برای دو کسر مساوی شکل بکشند-چگونه نوشتن کسر مساوی را بیان کنند

اهداف شناختی

بتوانند شکل یک کسر را روی کاغذ رسم کنند– کاغذی را طوری تا کنند که نشان دهنده کسر مساوی باشد –بتوانند از اعداد بزرگتر در نوشتن کسرهای مساوی نیز استفاده کنند

اهداف مهارتی

مدت (دقیقه)

آموخته های خود را در زندگی روز مره به کار می گیرند- به نوشتن کسرهای مساوی علاقه مند می شوند- بتوانند مثالی برای کسرهای مساوی در زندگی شان بیان کنند

اهداف نگرشی

5

سلام واحوال پرسی با دانش آموزان-حضور وغیاب – رسیدگی به  وضعیت روحی وجسمی دانش آموزان- در مرحله ایجاد انگیزه داستانی بدین صورت تعریف می کنیم: مادر علی ومریم کیکی برای آنها پخته بود .کیک را از وسط برید وصفش را به علی ونصف دیگرش را به مریم داد.علی ومریم کیک هایشان را نیم کردند تا نیم دیگر را فردای آن روز بخورند

آمادگی وایجاد انگیزه

10

کسر یک دوم را در دو شکل متفاوت نشان دهید – برای کسرهای کوچکتر ،مساوی وبزرگتر از واحد مثال بنویسید

ارزشیابی ورودی(تشخیصی)

20

کاغذی را که در آن دایره کشیده ام یک دوم آن را رنگ کرده ام در تخته سیاه نصب می کنم واز دانش آموزان می پرسم این شکل چه کسری را نشان می دهد؟می گویند یک دوم بعد زیر آن می نویسم یک دوم.بعد یک طلق شفاف را که روی آن یک خط کشیده ام  روی کاغذ در تخته سیاه نصب می کنم بطوریکه دایره را به 4 قسمت مساوی تقسیم کند وکسر دو چهارم را نشان دهدو دانش آموزان ببینند.بعد از آنها می پرسم حالا شکل چه کسری را نشان می دهد می گویند دو چهارم.بعد جلوی کسری که یک دوم نوشته ام دو چهارم را می نویسم بعد می پرسم آیا مقدار رنگی بیشتر شده؟جواب :نه سوال می کنم آیا مقدار رنگی کمتر شد؟جوب :نه پس مقداررنگی همان است .پس یک دوم برابر دو چهارم است بعد از دانش آموزان می خواهم یک ورق کاغذ بردارند وتا کنند وبعد نصف آن را هاشور بزنند تا کسر یک دوم  را نشان بدهد. بعد از روی قسمت تاشده دوبار تا کنند تا کسر دو چهارم را نشان بدهد.بدین طریق دانش آموزان خودشان بصورت عملی مفهوم کسر مساوی را درک می کنند بعداز دانش آموزان  می پرسم چطوری یک دوم به دو چهارم تبدیل می شوداگر روش تبدیل را یک دانش اموز گفت او را تشویق میکنندو توضیح می دهم که صورت وخرج کسر را به عدد 2 ضرب کرده ایم تا یک دو چهارم بدست آمد.

ارائه درس

5

برای هر کسری می توان یک کسر مساوی نوشت .در نوشتن کسر مساوی برای یک کسر صورت ومخرج آن را در یک عدد ضرب می کنیم

جمع بندی ونتیجه گیری

5

چند کسر روی تخته سیاه نوشته واز یکی دو نفردانش آموز می خواهم که برای هر کدام یک کسر مساوی بنویسند.

ارزشیابی پایانی

5

تکالیف صفحه 24 کتاب را در خانه مینویسید .بعد چند کسر را روی تخته سیاه نوشته واز آنها میخواهم تا در دفتر ریاضی بنویسند ودر خانه برای هر کدام کسر مساوی بنویسند.

تعیین تکلیف

+ نوشته شده در  جمعه 1391/11/13ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

1024x768

نگرش های اساسی در آموزش درس مدنی پایه ی پنجم ابتدایی

هدف كلی كتاب های تعلیمات اجتماعی، تربیت اجتماعی دانش آموزان است به طوری كه دانش آموز بتواند توانایی لازم را برای ایجاد ارتباط های اجتماعی با گروه های مختلف به دست آورد و نقش مؤثری در گروه ها ایفا نماید. همچنین بتواند با نهادها و مؤسساتی كه افراد جامعه برای تأمین نیازهای خود به آن مراجعه می كند، ارتباط لازم و مناسب برقرار كند و با رعایت قوانین یك شهروند بتواند به نقش خود درمشاركت های سیاسی و اجتماعی عمل نماید.

متاسفانه برخی از همكاران به بعضی از دروس، مانند درس مطالعات اجتماعی، به صورت دانستنی ها نگاه می كنند و دانش آموز را  با مسائل درس درگیر نمی كنند و به اینكه دانش آموزان مطالب را حفظ كنند و آن را طوطی وار پاسخ بدهند، اكتفا می كنند.

در هر حال در این پست نگرش های اساسی درس مدنی پنجم ابتدایی را با یك مثال از همان درس آوردم. هر درس راهبردهایی برای خود دارد كه در مقابل عنوان درس داخل پرانتز گذاشتم.

 

درس اول : استقلال در جمهوری اسلامی (نظام اجتماعی)

نگرش های اساسی :  بررسی و کاوش، مشارکت، برقراری ارتباط، دانش شخصی، نگرش ها، عدالت جویی، حق طلبی، میهن دوستی

مثال : در جمهوری اسلامی مردم در اداره کشور دخالت دارند و می توانند با رای خود مسولان کشور را انتخاب کنند و نظر خود را به آنها بگویند.

درس دوم : قانون اساسی (مکان فضا)

نگرش اساسی : عدالت جویی

مثال : مقررات در مدرسه باعث ایجاد نظم در مدرسه می شود وبا وجود نظم همه کارها بهتر انجام می گیرد.

درس سوم : رهبری (فرهنگ و هویت)

نگرش های اساسی : انقلاب اسلامی ما بر پایه حق طلبی، ایمان بر خدارهبری امام خمینی و وحدت مردم به پیروزی رسید.

مثال : رهبر جامعه اسلامی مسلمان کامل است او باید عادل، عالم وشجاع باشد. در همه کارها از دستورات اسلام پیروی کند و از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد.

درس چهارم : در جامعه اسلامی حکومت چه وظیفه ای دارد؟ (نظام اجتماعی)

نگرش های اساسی : مشارکت همراه با رافت، تعاون و همکاری

مثال : حکومت با همکاری مردم صنعت و کشاورزی را توسعه می دهد تا شغل های بیشتری ایجاد شود و درآمد مردم افزایش یابد.

درس پنجم : در جامعه اسلامی افراد چه وظیفه ی دارد؟ (مکان فضا)

نگرش های اساسی : مشارکت، همکاری گروهی و تصمیم گیری

مثال : همه ما در بابر رفتار دیگرات نیز مسولیم یعنی مردم را به کارهای نیک سفارش می دهیم.

درس ششم : وحدت (فرهنگ و هوییت)

نگرشهای اساسی : حق طلبی

مثال : جامعه اسلامی ویژگی های دارد از قبیل وحدت، شورا، تعاون، ایثارگری و فداکاری. مسلمان ها به خدا معتقدند و پیامبر، کتاب آسمانی و قبله واحدی دارند.

درس هفتم : شورا (مکان فضا)

نگرش های اساسی : مشارکت، همراهی و کار گروهی

مثال : در کارهایتان با یکدیگر مشورت کنید.

درس هشتم : تعاون (نظام اجتماعی)

نگرش اساسی : مشارکت همراه با تعاون و همکاری

مثال : با یکدیگر در کارهای نیک همکاری کنید. رابطه افراد جامعه با هم مانند رابطه اعضای بدن ما با یکدیگر است.

درس نهم : ایثار و فدا کاری (منابع و فعالیت های اقتصادی)

نگرش های اساسی : میهن دوستی

مثال : دانش آموزان در طول هشت سال دفاع مقدس هم در جبهه جنگ و هم در کارهای پشتیبان و تدارکات ایثار و فداکاری              می کردند.

+ نوشته شده در  جمعه 1391/11/13ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/10/25ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

 

 

 

 

۱

 

 

 

صحیح یا غلط بودن عبارت ها را مشخص کنید.   صحیح  غلط

 

الف- مرکز کشور ما  تهران است.

                                 

ب - جمعّیت ایران نسبت به سالهای قبل ثابت مانده است.

 

ج - بیشتر منابع نفتی ایران درجنوب غربی قرار دارد.

 

د- مهمترین محصول کشاورزی کشور ترکمنستان انگور است. 

                                                                                                                                

و-  رود ارس مرز بین  ایران وعراق است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

در داخل مربع گزینه صحیح علامت بزنید.

 

í- ایران چند استان دارد؟

 

الف – 28                               ب -29                              ج- 30                          د- 31

 

í- دو دلیل افزایش جمعیت یک محل  کدامند؟

 

الف-مرگ -تولد     ب-مهاجرت ازیک محل -تولد    ج- مهاجرت به یک محل -تولد     د-مهاجرت -مرگ

    

í-دو محصول کشاورزی صادراتی  کشور کدامند؟

                                                                                                                                                

الف – چای ،برنج                 ب – پسته،خرما                      ج- گندم،پیاز                  د-جو،گندم

 

í- کدام یک جز صنایع مصرفی است؟

 

الف – پتروشیمی                  ب –ذوب آهن                   ج- خودکار سازی          د- ماشین سازی

 

í-  کشور آذربایجان در کدام سمت ایران قرار دارد ؟

 

الف - شمال                       ب - جنوب                         ج- مشرق                     د-مغرب

 

í-مهم ترین رود ترکمنستان کدام است؟

 

الف-کورا                        ب-آمودریا                        ج-قزل ایرماق                            د-ارس

 

 

í- مرکز ارمنستان کدام است؟

 

 الف – عشق آباد                        ب - باکو                         ج- ایروان                     د-استانبول

 


N
+ نوشته شده در  شنبه 1391/10/23ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


از همکارانی که در کارگاه آموزشی تاریخ 91/10/13دبستان قدسیه شرکت  نموده بودند کمال تشکررا داریم .

موفق وسربلند باشید.

+ نوشته شده در  شنبه 1391/10/16ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

801174fe13.gif
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/10/14ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

شبي از شب ها، شاگردي در حال عبادت و تضرع وگريه و زاري بود.


در همين حال مدتي گذشت، تا آن که استاد خود را، بالاي سرش ديد، که با
تعجب و حيرت؛ او را، نظاره مي کند !


استاد پرسيد : براي چه اين همه ابراز ناراحتي و گريه و زاري مي کني؟


شاگرد گفت : براي طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم و برخورداري از لطف خداوند!


استاد گفت : سوالي مي پرسم، پاسخ ده؟


شاگرد گفت : با کمال ميل؛ استاد.


استاد گفت : اگر مرغي را، پروش دهي، هدف تو از پرورشِ آن چيست؟


شاگرد گفت: خوب معلوم است استاد؛ براي آن که از گوشت و تخم مرغ آن بهره مند شوم.


استاد گفت: اگر آن مرغ، برايت گريه و زاري کند، آيا از تصميم خود، منصرف خواهي شد؟


شاگردگفت: خوب راستش نه...! نمي توانم هدف ديگري از پرورش آن مرغ، براي
خود، تصور کنم!


استاد گفت: حال اگر اين مرغ، برايت تخم طلا دهد چه؟ آيا باز هم او را،
خواهي کشت، تا از آن بهره مند گردي؟!


شاگرد گفت : نه هرگز استاد، مطمئنا آن تخم ها، برايم مهم تر و با ارزش
تر، خواهند بود!


استاد گفت : پس تو نيز؛ براي خداوند، چنين باش!


هميشه تلاش کن، تا با ارزش تر از جسم، گوشت، پوست و استخوانت؛ گردي.


تلاش کن تا آن قدر براي انسان ها، هستي و کائنات، مفيد و با ارزش شوي، تا
مقام و لياقتِ توجه، لطف و رحمتِ او را، به دست آوري.


خداوند از تو گريه و زاري نمي خواهد!


او، از تو حرکت، رشد، تعالي، و با ارزش شدن را مي خواهد و مي پذيرد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/10/13ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


یک روز صبح در کشور آلمان:
مردمی که برای خرید شیر آمده بودند ، در کمال تعجب دیدند شیری که تا دیروز 1 یورو فروخته میشد ، امروز 1.5 یورو عرضه میشود . هیچ کس سرو صدا و اغتشاشی نکرد اما ، هیچ کس هم شیر نخرید. بطری های شیر به کارخانه مرجوع شد و همان شب آنگلا مرکل از تلویزیون رسمی آلمان بصورت زنده از مردمان کشورش بابت این گرانی عذر خواهی کرد و از فردا شیر دوباره به قیمت 1 یورو توزیع شد ...!!!!

یک روز صبح در کشور ايران:
مردمی که برای خرید شیر آمده بودند ، در کمال تعجب دیدند شیری که تا دیروز 350 تومان فروخته میشد ، امروز 750 تومان عرضه میشود . همه سر و صدا و اغتشاشی كردند اما ، همه هم شیر خریدند و
حتي از نياز روزانه نيز بيشتر خريدند !!! پاكت های شیر به کارخانه مرجوع نشد و همه به فروش رسيد حتي در بازار ناياب نيز شد و فرداي همان روز مجددا قيمت شير افزايش پيدا كرد و به 1350 تومان رسيد و همچنان مردم خريدند و كسي هم عذرخواهي نكرد و شير نيز توزيع شد .....!!!!!!!

معضلات ما ايراني ها پيش از آنکه سياسي باشد، اجتماعي و فرهنگي است

+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/10/12ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


این کلمات زیبا (ده فرمان لیمن) را باید خواند و معنای عمیق آنها را درک کرد.آنها همچون ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند :

1. دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتید از آن استفاده کنید بلکه فرمان است که ما را به راه درست هدایت می کند.

2. میدانید چرا شیشه جلوی ماشین اینقدر بزرگ است ولی آینه عقب اینقدر کوچک؟ چون گذشته به اندازه آینده اهمیت ندارد. بنابراین همیشه به جلو نگاه کنید و ادامه بدهید.

3. دوستی مثل یک کتاب است. چند ثانیه طول می کشد که آتش بگیرد ولی سالها طول می کشد تا نوشته شود...

4. تمام چیزها در زندگی موقتی هستند، اگر خوب پیش می روند از آنها لذت ببرید، برای همیشه دوام نخواهند داشت و اگر بد پیش می رود نگران نباشید، چون برای همیشه دوام نخواهند داشت...

5. دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید نگین. اگر یک نگین به دست آوردید طلا را فراموش نکنید چون برای نگه داشتن نگین همیشه به پایه طلا نیاز دارید.

6. اغلب وقتی امیدتان را از دست می دهید و فکر می کنید که این اخر خط است، خدا از بالا به شما لبخند میزند و میگوید: آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچ است نه پایان...

7. وقتی خدا مشکلات تو را حل می کند تو به توانایی های او ایمان داری و وقتی خدا مشکلاتت را حل نمی کند ، او به توانایی های تو ایمان دارد...

8. شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکن است چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشد؟ او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت !

9. وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی و قتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است ...

10. نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.


سخن روز : مشكلات خود را بر ماسه ها بنویسيد و


امتيازاتتان را بر مرمر.(سقراط)

+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/10/12ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


 مدیرمردی به یك مغازه فروش حیوانات رفت و درخواست یك طوطی كرد.صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش چهره اشاره كرد و گفت: «طوطی سمت چپ ۵۰۰ دلار است.»مشتری: «چرا این طوطی اینقدر گران است؟»صاحب فروشگاه: «این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی و فنی را دارد.»مشتری: «قیمت طوطی وسطی چقدر است؟‌صاحب فروشگاه: طوطی وسطی ۱۰۰۰ دلار است. برای اینكه این طوطی توانایی نوشتن مقاله ای كه در هر مسابقه ای پیروز شود را دارد.»و سرانجام مشتری از طوطی سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت: «‌ ۴۰۰۰ دلار.»  مشتری: «این طوطی چه كاری می تواند انجام دهد؟»صاحب فروشگاه جواب داد:‌ «صادقانه بگویم من چیز خاصی از این طوطی ندیدم ولی دو طوطی دیگر او را مدیر صدا می زنند!!! »

سخن روز : انسان مدير كسي است كه پيش از ديگران از خود سئوال كند.بیل گیتس

+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/10/12ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

 روزی مدیر یكی از شركت های بزرگ در حالیكه به سمت دفتر كارش می رفت چشمش به جوانی افتاد كه در راهرو ایستاده بود و به اطراف خود نگاه میكرد. جلو رفت و از او پرسید: «شما ماهانه چقدر حقوق دریافت می‌كنی؟»جوان با تعجب جواب داد: «ماهی 2000 دلار.»مدیر با نگاهی آشفته دست به جیب شد و از كیف پول خود 6000 دلار را در آورده و به جوان داد و به او گفت: «این حقوق سه ماه تو، برو و دیگر اینجاپیدایت نشود، تو اخراجی ! ما به كارمندان خود حقوق می‌دهیم كه كار كنند نه اینكه یكجا بایستند و بیكار به اطراف نگاه كنند.»جوان با خوشحالی از جا جهید و به سرعت دور شد.مدیر از كارمند دیگری كه در نزدیكیش بود پرسید: «آن جوان كارمند كدام قسمت بود؟»كارمند با تعجب از رفتار مدیر خود به او جواب داد: «او پیك پیتزا فروشی بود كه برای كاركنان پیتزا آورده بود.»

نکته:برخی از مدیران حتی كاركنان خود را در طول دوره مدیریت خود

 ندیده و آنهارا نمی‌شناسند.ولی در برخی ازمواقع تصمیمات خیلی مهمی را

 در باره آنهااتخاذ کرده و اجرا می‌كنند!!!+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/10/12ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

رئیس: شما به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟

كارمند: بله

رئیس: خوب است. چون ساعتی پیش پدربزرگتان به اینجا آمده و می‌خواهد شما را ببیند، همان که دیروز برای شركت در مراسم تشییع جنازه اش مرخصی گرفته بودید!!!

+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/10/12ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

کارگاه آموزشی همکاران  پایه های پنجم  و ششم منطقه بناب روز

چهارشنبه 91/10/13از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در دبستان قدسیه واقع در

شهرک امام برگزار خواهد شد


                                                      پیشاپیش از حضور شما متشکریم.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/10/11ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

برای مشاهده بارم بندی ادامه مطلب را کلیک کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1391/10/09ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

barombandi rayazi5.pdf

+ نوشته شده در  شنبه 1391/10/09ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 


tarikh va madani nobat1.p...

+ نوشته شده در  شنبه 1391/10/02ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   |